Reglement

Reglement Starz On Stage

 1. Een abonnement bevat 10 lessen en is 12 lesdagen geldig wat dus betekent dat er 2 maal een les gemist kan worden. Na die 12 lesdagen (vakanties of verlengde weekenden niet inbegrepen) vervalt het abonnement en dient er een nieuw aangekocht te worden. Er wordt een uitzondering gemaakt bij medische of andere redenen. Gaat het om een ernstige medische reden van de leerling, dan blijft het abonnement geldig tot de leerling terug kan deelnemen aan de lessen.
 2. Een begonnen abonnement wordt niet terugbetaald.
 3. Alvorens een leerling aan de les wil deelnemen, dient hij of zij zich aan te melden zodat er een beurt van zijn of haar abonnement afgaat. Indien de leerling geen abonnement heeft en elke les apart wil betalen, dient hij of zij alvorens de les begint €7 te betalen.
 4. Eenmaal de leerling zich is komen aanmelden en de beurt van het abonnement gegaan is, is de beurt opgebruikt. Deze kan dus niet terug toegevoegd worden aan het abonnement.
 5. Als een leerling aan meerdere danslessen wil meedoen, dan wordt er een beurt van het abonnement gegaan per les waaraan de leerling deelneemt.
 6. Heeft de leerling op het einde van het dansjaar beurten over, dan blijven die geldig tot het nieuwe dansjaar start. Overblijvende beurten worden niet terugbetaald.
 7. Leerlingen zijn tijdens hun eigen dansles verzekerd. De leerlingen zijn niet verzekerd tijdens het zich verplaatsen naar en/of weg van de dansschool of tijdens het spelen in en rond de dansschool voor of na hun dansles.
 8. Het is niet toegestaan eigen drank of snacks mee te brengen naar de dansschool. Wij voorzien allerhande dranken en tussendoortjes aan democratische prijzen.
 9. Starz On Stage is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Waardevolle spullen kunnen steeds achter de toog gelegd worden.
 10. Tijdens de danslessen dienen de leerlingen sportief, sluitend schoeisel en losse, sportieve kledij te dragen. Zo kunnen de leerlingen zich optimaal bewegen op een veilige manier.
 11. Het is niet toegelaten op blote voeten deel te nemen aan de danslessen.
 12. Wanneer een van de lesgevers afwezig is, zal de dansschool voor een goede vervanging zorgen. Dit dient niet op voorhand meegedeeld te worden aan de leerlingen. Kan de dansschool geen waardige vervanger vinden, dan zal zij de leerlingen minstens 24u op voorhand verwittigen dat de dansles niet door gaat. Het abonnement wordt dan met evenveel lessen verlengd.