Reglement

Reglement Starz on Stage

  1. Een abonnement bevat 10 lessen en is 12 lesdagen geldig wat dus betekent dat er 2 maal een les gemist kan worden. Na die 12 lesdagen (vakanties of verlengde weekenden niet inbegrepen) vervalt het abonnement en dient er een nieuw aangekocht te worden. Er wordt een uitzondering gemaakt bij medische of andere redenen. Gaat het om een ernstige medische reden van de leerling, dan blijft het abonnement geldig tot het lid terug kan deelnemen aan de lessen.
  2. Een begonnen abonnement wordt niet terugbetaald.
  3. Alvorens een lid aan de les wil deelnemen, dient hij of zij zich aan te melden zodat er een beurt van zijn of haar abonnement afgaat. Indien het lid geen abonnement heeft en elke les apart wil betalen, dient hij of zij alvorens de les begint €8,5 te betalen.
  4. Indien een lid niet naar de les kan komen, wordt verwacht dat hij/zij dit laat weten via mail (phaedra.parein@telenet.be) of via GSM (0497662857) mét een geldige reden. Indien het lid laat weten dat hij/zij niet komt zonder reden of het lid laat niks weten, wordt er een beurt van het abonnement afgetrokken. Ook wanneer het lid per les betaald, wordt verwacht dat er wordt verwittigd indien hij/zij niet kan komen.
  5. Heeft het lid op het einde van het dansjaar beurten over, dan blijven die geldig tot het nieuwe dansjaar start. Overblijvende beurten worden niet terugbetaald.
  6. Leden zijn tijdens hun eigen dansles verzekerd. De leden zijn niet verzekerd tijdens het zich verplaatsen naar en/of weg van de dansschool of tijdens het spelen in en rond de dansschool voor of na hun dansles.
  7. Het is niet toegestaan eigen drank of snacks mee te brengen naar de dansschool. Wij voorzien allerhande dranken en tussendoortjes aan democratische prijzen.
  8. Alle gegevens die worden doorgegeven aan de sportclub om de leden te verzekeren, worden strikt binnen de sportclub gehouden. Gegevens worden niet medegedeeld aan derden.